Category: ไฮโล

สูตรไฮโล คาสิโนออนไลน์ ลองใช้แล้วจะรุ่ง!

ความจริงอย่างหนึ่งใน คาสิโนออนไลน์ มีอยู่ว่า เมื่อมีได้ย่อมมีเสีย เช่นเดียวกับเกม ไฮโลออนไลน์ แต่สิ่งสำคัญก็คือ ทำอย่างให้ให้มีโอกาสได้มากกว่าเสีย ซึ่งหากเรามีแนวทาง มีกลยุทธ์ที่ดี อย่างการใช้ สูตรไฮโลออนไลน์ ก็จะทำให้เราเล่นได้เงินมากขึ้นตามไปด้วย ขั้นตอนการใช้สูตรไฮโล คาสิโนออนไลน์ อันดับแรก ให้เราพิจารณาจากกราฟคาสิโน ดูสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ประมาณ 4-5 ตา เพื่อที่จะดูแนวโน้มว่าจะมีโอกาสเป็นไปในทิศทางไหน ไฮโลออนไลน์ ส่วนใหญ่ หาก 4-5 ตาที่ผ่านมาออกมาสูง เราก็น่าจะลองสลับเป็นต่ำ เพราะเป็นการยากที่จะออกสูงมากเกินไปกว่านั้น เช็คว่าเลขไหนออกบ่อยที่สุด โดยสังเกตได้จากตาที่ผ่านมาประมาณ 4-5 ตา สมมุตว่า ออกเลข 4 บ่อย ให้เราแทงกั๊กไว้โต๊ด เช่น 4.1 4.2 4.3 4.5 ซึ่งเป็นทางเลือกที่นักพนันนิยมใช้กันมากใน ไฮโลออนไลน์ การแข่งแบบคู่ ให้เรามองกราฟก่อนว่าเลขไหนออกบ่อย แล้วก็กะไว้เลขรวมด้วย สมมติว่าออก 4 บ่อยเหมือนเดิม ให้เราเต็งเลข 8-14 ให้เรากะเอาเองตัวนี้ว่ามันจะออกด้านไหน วิธีการเหล่านี้ สามารถใช้เป็นแนวทางการเล่น…
Read more